Add to Favorites  
เมนูหลัก
ค้นหาวัตถุมงคล
หมวดหมู่วัตถุมงคล
วัตถุมงคลวัดโล่ห์
- พระพิมพ์สมเด็จ รุ่น ธรรมรังสี
- พระพิมพ์สมเด็จ รุ่น เกศรังสี
- พระพิมพ์สมเด็จ รุ่นกนฺตธมฺโม
- ประเภทพระบูชา
- พระผงพิมพ์กดมือแบบโบราณ
- ประเภทพระผงทั่วไป
- ประเภทพระเนื้อดิน
- ประเภทเนื้อโลหะหล่อโบราณ
- ประเภทเหรียญโลหะปั๊ม
- ประเภทเครื่องรางทั่วไป
- ประเภทพระของขวัญ
- ประเภทจตุคามรามเทพ
วัตถุมงคลหลวงปู่ทิม วัดพระขาว
- วัตถุมงคลที่ระลึกกฐินปี2540
- วัตถุมงคลที่ระลึกกฐินปี2541
- วัตถุมงคลที่ระลึกกฐินปี2542
- วัตถุมงคลที่ระลึกกฐินปี2543
- วัตถุมงคลที่ระลึกกฐินปี2544
- วัตถุมงคลที่ระลึกกฐินปี2545
- วัตถุมงคลที่ระลึกกฐินปี2546
- วัตถุมงคลที่ระลึกกฐินปี2547
- วัตถุมงคลที่ระลึกกฐินปี2548
- วัตถุมงคลที่ระลึกกฐินปี2549
- วัตถุมงคลที่ระลึกกฐินปี2550
- วัตถุมงคลที่ระลึกกฐินปี2551
- วัตถุมงคลที่ระลึกกฐินปี2552
การบูชาวัตถุมงคลทางไปรษณีย์
- การบูชาวัตถุมงคลทางไปรษณีย์
รายการเว๊บลิงค์น่าสนใจ
  วัดไชโยวรวิหาร
  วัดระฆังโฆสิตาราม
  จังหวัดอ่างทอง
  รับปรึกษาด้านกฏหมาย
ข่าวสารทั่วไป
  หนังสือพิมพ์ข่าวสด
  หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
  หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
  หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
  หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

ชีวประวัติเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

"ชีวประวัติเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน"

ประวัติเจ้าอาวาสวัดโล่ห์สุทธาวาส รูปปัจจุบัน

ชื่อ พระครูนิเทศก์ธรรมรส (ไพฑูรย์ ) ฉายา กนฺตธมฺโม อายุ ๕๖ พรรษา ๒๑ วิทยฐานะ น.ธ.เอก

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโล่ห์สุทธาวาสและเป็นเจ้าคณะตำบลศาลาแดง

สถานะเดิม ชื่อ ไพฑูรย์ นามสกุล ขำเพียร เกิดวัน ๒ ฯ ๑๑ ค่ำ ปี ระกา ตรงกับ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๐ บิดาชื่อ นายล้อม มารดาชื่อ นางทองชุบ บ้านเลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

บรรพชา วัน ๖ ฯ ๘ ค่ำ ปี มะแม ตรงกับ วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕ ณ วัดโล่ห์สุทธาวาส ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง พระอุปัชฌาย์ พระครูวิจิตรโพธิคุณ เจ้าคณะตำบลบ้านแห เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทูล ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

อุปสมบท วัน ๖ ฯ ๘ ค่ำ ปี มะแม ตรงกับ วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕ ณ วัดโล่ห์สุทธาวาส ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง พระอุปัชฌาย์ พระครูวิจิตรโพธิคุณ เจ้าคณะตำบลบ้านแห เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทูล ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง พระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการทาน กิตฺติญาโณ เจ้าอาวาสวัดท้ายย่าน ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง พระอนุสาวนาจารย์ พระวิเชียร จนฺทสาโร วัดชัยมงคล ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วิทยฐานะ พ.ศ.๒๕๑๒ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดต้นทอง ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง พ.ศ.๒๕๓๗ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สังกัดสำนักศาสนศึกษาวัดโล่ห์สุทธาวาส สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง

งานปกครอง

พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโล่ห์สุทธาวาส ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

พ.ศ.๒๕๓๙ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโล่ห์สุทธาวาส ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

พ.ศ.๒๕๔๑ ดำรงตำแหน่งเลขานุการเจ้าคณะตำบลศาลาแดงงานการศึกษา

พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมประจำสำนักศาสนศึกษาวัดโล่ห์สุทธาวาสตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดโล่ห์สุทธาวาส ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

พ.ศ.๒๕๓๙ ถึงปัจจุบัน เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมชั้นนวกภูมิ ประจำคณะสงฆ์อำเภอเมืองอ่างทอง

พ.ศ.๒๕๓๙ ถึงปัจจุบัน เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง ชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๒

พ.ศ.๒๕๓๙ ถึงปัจจุบัน เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมประจำสำนักศาสนศึกษา คณะสงฆ์ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

พ.ศ.๒๕๓๙ ถึงปัจจุบัน เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมประจำโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส (แผนกธรรมศึกษา)

พ.ศ.๒๕๔๐ ถึงปัจจุบัน เป็นกรรมการควบคุมการสอบบาลีสนามหลวง ประจำจังหวัดอ่างทอง

พ.ศ.๒๕๔๐ ถึงปัจจุบัน เป็นครูสอนจริยธรรมและคุณธรรมประจำโรงเรียนเทศบาล ๒วัดโล่ห์สุทธาวาส

งานเผยแผ่

- พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา รุ่นที่ ๓๗/๒๕๓๗

- พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นพระวิทยากรอบรมผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดอ่างทอง

- พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นพระวิทยากรอบรมพระนวกภูมิ ประจำอำเภอเมืองอ่างทอง

- พ.ศ.๒๕๔๑ เป็นพระวิทยากรอบรมประชาชนประจำหน่วยตำบลศาลาแดง

- พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นพระวิทยากรอบรมศีลธรรมแก่นักเรียน โรงเรียนวัดโล่ห์ ฯ

-พ.ศ.๒๕๔๙ ถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลศาลาแดง

งานพิเศษ

๑. เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด,ตำบล,อำเภอ จังหวัด

๒. เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการ เพื่อการบริหารการปกครองและพัฒนาชุมชน

๓. เข้าร่วมประชุมอบรมพระสังฆาธิการหลักสูตร การบริหาร และการจัดการวัด

๔. เป็นกรรมการอุปถัมภ์มูลนิธิคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง

๕. เป็นกรรมการอุปถัมภ์มูลนิธิตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลอ่างทอง

๖. เป็นกรรมการพัฒนาการศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส

๗. เป็นกรรมการศึกษาอาวุโสโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส

๘. เป็นกรรมการฝ่ายหาทุน ดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถและพระตำหนักประจำ พระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ วัดท่าสุทธาวาส ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสมหามงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุ ๓๖พรรษา

๙. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามมติที่ประชุม เจ้าคณะ พระสังฆาธิการจังหวัดอ่างทอง ปลูกต้นไม้ในบริเวณวัด และช่วยกันอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรมและการอนุรักษ์โบราณวัตถุสถาน ที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ ฯลฯ

๑๐. เป็นคณะกรรมการสงฆ์ตำบลศาลาแดง เพื่อพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับพระภิกษุ สามเณร ที่ประพฤตินอกพระธรรมวินัย กฎหมาย จารีต ประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนา และละเมิดกฎมหาเถรสมาคม

สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูฐานานุกรม ที่ พระครูปลัดของพระราชวชิราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการที่ พระครูนิเทศก์ธรรมรส

พ.ศ. ๒๕๕๖ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา  ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เลื่อนสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ พระครูนิเทศก์ธรรมรส เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท   เป็นเจ้าอาวาส วัดราษฎร์ ชั้นเอก ในพระราชทินนามเดิมที่ พระครูนิเทศก์ธรรมรส (ในวันอังคารที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๖)

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน